Sociálne siete

Agroset 2Traktor s príslušenstvom v mierke 1:25. Sada obsahuje traktor vybavený mechanickým pružinovým strojčekom naťahovaným kľúčikom, vlek, sejací stroj, valec, obracačku, hrabadlo, čerta a brány.

Traktor s príslušenstvom v mierke 1:25. Sada obsahuje traktor vybavený mechanickým pružinovým strojčekom naťahovaným kľúčikom, vlek, sejací stroj, valec, obracačku, hrabadlo, čerta, brány. Strojček na traktore má tri rôzne rýchlosti vpred, jednu rýchlosť vzad, neutrál a ručnú brzda. Príslušenstvo je vybavené mechanickými prevodmi a pracuje ako skutočné stroje.

Traktor má rozmery 15x9x9 cm, vlek má rozmery 15x8,5x8cm.

Návod na obsluhu

Zatiahnite ručnú brzdu, zasuňte kľúčik do otvoru v pravom zadnom kolese, naťahujte v smere hodinových ručičiek, až kým nepocítite silnejší odpor. Traktor položte na plochu, zaraďte ľubovoľnú rýchlosť, volantom nastavte smer jazdy a odbrzdite ručnú brzdu. Rýchlosť (smer jazdy) sa mení podľa zaradeného rýchlostného stupňa.

Upozornenie!

Nikdy nenaťahujte strojček smerom doľava a nepreťahujte ho, môže dôjsť k jeho zničeniu.
Traktor nenechávajte dlho s natiahnutým strojčekom. Pri častom používaní hračky odporúčame 2x ročne naolejovať strojček asi troma kvapkami mazacieho oleja (do dierky na podlahe vľavo od radiacej páky).

Kovap
0410