Sociálne siete

newsletter

newsletter


Chcete od nás dostávať novinky ? Nezabudnite sa zaregistrovať na odber nášho newslettra.

Oprava kardanov v poľnohospodárstve


V slovenskom poľnohospodárstve pracujúci podnikatelia vlastnia veľké množstvo hnacích strojov.  Priemerná životnosť  týchto strojov je vysoká, v mnohých prípadoch na ich pohon použité kardany majú skoro takú istú životnosť. Tieto kardany sa pri použití  často poškodia. Tieto poškodenia vzhľadom na druh poškodenia možno rozdeliť do troch skupín:

1. Škody spôsobené prirodzeným opotrebením:

 • opotrebovanie kríža kardanu (axiálny pohyb kríža kardanu);
 • opotrebovanie profilových rúrok (profily sa radiálne pohybujú);
 • opotrebovanie na vnútornom povrchu rebra spojovacej vidlice;
 • zlomenina plastového ochranného krytu v dôsledku starnutia;
 • opotrebovanie obmedzovača krútiaceho momentu (opotrebovaný trecí kotúč);
 • opotrebovanie bezpečnostných prvkov kardanového hriadeľa s voľnobežkou.

2. Poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi:


- Škody spôsobené preťažením:

 • zlomenie kardanového hriadeľa;
 • skrútenie profilových rúrok;
 • skrútenie  na vnútornom povrchu rebra spojovacej vidlice;
 • zlomenina spojovacej vidlice;
 • rýchle opotrebovanie bezpečnostných prvkov kardanového hriadeľa (aj vonkajšia plocha sa môže „spáliť“, alebo vyblednúť);
 • zlomenina alebo rýchle opotrebovanie obmedzovača krútiaceho momentu s voľnobežkou.


- Poškodenia spôsobené ďalšími vonkajšími faktormi:

 • odklon  profilových rúrok;
 • zlomenina ochranných krytov;
 • mechanické obmedzovanie fungovania bezpečnostných zariadení (zváranie obmedzovača krútiaceho momentu).


3. Poškodenia vyplývajúce z nedostatočnej údržby

 • poškodenia z prehriatia krížov kardanu (absencia zátky s prachovým filtrom, poškodenie ihlicových valčekov);
 • nadmerné opotrebovanie a zadrenie  profilových rúrok;
 • nadmerné opotrebovanie prvkov hnacieho prenosu;
 • poškodenie krytu ložiska, v extrémnych prípadoch roztavenie.

kardany diely


Prevádzka hnacích strojov s poškodeným kardanom je nebezpečná a môže spôsobiť úraz! Ak ochranné kryty kardanu čiastočne alebo úplne chýbajú, môžu spôsobiť vážne, niekedy aj smrteľné pracovné úrazy. Rok čo rok  zamestnanci Inšpektorátu práce vykonávajú kontroly v mnohých poľnohospodárskych podnikoch, a zisťujú veľa nedostatkov pri dodržiavaní prvkov bezpečnosti práce (najmä v prípade ochranných krytov hriadeľov). Pri zisťovaní nedostatkov v každom prípade je spísaná zápisnica, ak po uplynutí stanovenej lehoty sa opätovne zisťujú nedostatky, môžu vymáhať aj finančnú sankciu.


MET-AGRO prijíma všetky opravy, obnovenia kardanu, hriadeľov a náhradných dielov. Servis vykonávame priamo v našej hale v Trebaticiach. Vďaka našej bohatej sade náhradných dielov, dodané kardany opravujeme a obnovujeme za krátku dobu. Odborný servis hriadeľov zabezpečujú vysoko zdatní  kolegovia, ktorí pracujú s veľkým množstvom náradí a náhradných dielov na vysokej úrovni.

Ako prebieha obnovenie?


Dôkladne očistené kardany preberajú naši vyškolení pracovníci. Po dôkladnej kontrole vystavia analýzu stavu, v ktorej berú do úvahy aj ekonomické aspekty prípadnej obnovy kardanu. Na základe diagnostiky opravy sa naši zákazníci môžu rozhodnúť či sa daný kardan opraví, alebo sa dodá nový.

 
Na základe dlhoročných skúseností, apelujeme na našich partnerov a zákazníkov, ak je  možné, nečakajte na práce spojené s obnovou kardanového  hriadeľa do poslednej chvíle. Dajte si skontrolovať stav kardanového hriadeľa ešte pred začatím prác. Včasnou opravou, výmenou kardanového hriadeľa ušetríte vzácny čas a nemalé finančné prostriedky.