Sociálne siete

Nesený obojstranný pluh päťradličný AGN 11− 540 základná časťTieto pluhy sú určené pre podmietanie a strednú orbu (do hĺbky 30cm) predovšetkým v rovinatých terénoch, ale možno ich používať aj v terénoch svahovitých (do 10%).
Sú určené na spracovanie pozemkov po obilných a technických kultúrach, kde pôdny odpor nepresahuje 110 kPa.
Pluhy sú obzvlášť vhodné na spracovanie piesčitých a hlinitých pôd s menším obsahom ílov, obstojí však aj v pôdach ťažších.

Konštrukcia pluhu vychádza z dlhoročných skúseností a overení v prevádzke. Použité materiály sú zaručenej akosti a zodpovedajú špecifikácii výrobnej dokumentácie. Každý výrobok je vyrábané a skúšaný podľa overených podkladov. V prednej časti pluhu je otočný záves, v ktorom je v kuželových ložiskách uložená os obracania pluhu. Spôsob uloženie je dimenzovaný tak, aby zaručil dlhú životnosť obracacieho ústrojenstva. K otočnému závesu je jednoduchým spôsobom pomocou čapov a tiahel pripojený vlastný rám pluhu (Pre typ 540 je použitý rám s väčšou hrúbkou steny). Stĺpice sú vyrobené z materiálu s vysokou pevnosťou a pružnosťou. Orné telesa sú vybavené odhrnovacími doskami univerzálneho poloskrutkového tvaru, ktoré sú vhodné najmä tam, kde požadujeme vedľa kvalitného zaklopenia aj dostatočný drobivý účinok.

Typ

Rozostup

orných

telies

Priechodnosť

Počet

radlíc

Záber

radlíc

Hmotnosť
mm mm ks cm kg
AGN11-540 1000 800 5 35-40-45 1370
AGN11540

Súvisiace produkty